Εκπαίδευση Underwater Welder

4pro underwUW 1H 4 Pro ως επίσημος αντιπρόσωπος των προϊόντων  BROCO Inc. για την Ελλάδα, και με την πολύχρονη τεχνογνωσία που διαθέτει σε υποβρύχιες διαδικασίες & εργασίες, παρέχει εκπαίδευση υποβρύχιας συγκόλλησης στο  κέντρο εκπαίδευσής της, μέσα σε ειδική δεξαμενή νερού. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα σε πραγματικές συνθήκες με χρήση στολής στεγανού τύπου, Full Face Mask , ενσύρματης επικοινωνίας και CCTV υποβρύχιας κάμερας.

Οι υποβρύχιες συγκολλήσεις των μαθητών καταγράφονται σε video format, για να μπορούν οι μαθητές να δουν τα λάθη τους ως προς την τεχνική και την ταχύτητα της συγκόλλησης και να τα διορθώσουν την επόμενη φορά.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

1) Τα ταχύρρυθμα προγράμματα που διαρκούν 2 εβδομάδες και

2) Τα ειδικά προγράμματα που διαρκούν περίπου 2 μήνες και οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν με Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης.

Μέρος του κόστους από τα προγράμματα εκπαιδεύσεων, επιδοτείται από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για την δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να επιμορφώσουν το προσωπικό τους με χρήματα που προκύπτουν από το ΛΑΕΚ 0,45% – λογαριασμό του ΟΑΕΔ.

Επίσης η 4Pro σε συνεργασία με το Piraeus Diving Center παρέχουν σεμινάρια εκπαίδευσης για χρήση υποβρύχιων εργαλείων. Τα προγράμματα αυτά προετοιμάζουν τους επαγγελματίες δύτες για να μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα υποβρύχια εργαλεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Υποβρύχιες συγκολλήσεις και υποβρύχιες κοπές μετάλλων με εργαλεία και αναλώσιμα BROCO  IMG_0008IMG_0010
  • Υποβρύχια χρήση υδραυλικών εργαλείων της STANLEY HYDRAULIC TOOLS
  • Υποβρύχια ανέλκυση αντικειμένων
  • Εκπαίδευση χρήσης στολής στεγανού τύπου
  • Εκπαίδευση χρήσης FULL face mask
  • Εκπαίδευση υποβρύχιων ενσύρματων και ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας
  • Ασφάλεια επαγγελματιών δυτών