Σειρά αξεσουάρ για μαγνητικά δράπανα

  Σειρά αξεσουάρ για μαγνητικά δράπανα

  Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αξεσουάρ μαγνητικών δράπανων της BDS Maschinen.

  Χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Παρελκόμενα για κολαούζα (αντάπτορες για κολαούζα, ταχυτσόκ για τυφλές τρύπες, κλπ)
  2. Βάσεις κοπτήρων, ταχυτσόκ τρυπανιών, κώνοι, αντάπτορες κλπ
  3. Βάσεις μαγνητικών δράπανων (για σωλήνες, για μη σιδηρούχα μέταλλα με Vacuum και μέταλλα με λεπτό πάχος,  κλπ)
  4. Κοπτικά και ψυκτικά υγρά

  Για να δείτε την πλήρη προϊόντων πατήστε στο παρακάτω Link:

  http://www.bds-machines.com/Mag-Drill-Accessories/en_US